Skip to main content

Table 5 Trace element composition of the sediments in the Yangtze River

From: Geochemistry of fine-grained sediments in the Yangtze River and the implications for provenance and chemical weathering in East Asia

Samples Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Tuotuohe 3.79 0.75 3.11 0.41 2.64 0.56 1.68 0.25 1.69 0.28
Jinshajiang 6.62 1.35 6.01 0.86 6.03 1.31 4.00 0.59 3.61 0.65
Shigu 6.27 1.27 5.64 0.79 5.56 1.21 3.46 0.51 3.22 0.52
Panzhihua 1 6.51 1.45 5.89 0.81 5.66 1.18 3.37 0.51 2.92 0.46
Yalongjiang 8.84 1.85 7.59 1.06 6.95 1.45 4.13 0.62 3.74 0.61
Panzhihua 2 7.40 1.64 6.53 0.89 6.14 1.27 3.67 0.53 3.26 0.53
Yibin 1 7.85 1.74 6.83 0.94 6.64 1.43 4.06 0.59 3.73 0.59
Daduhe 9.13 1.60 8.26 1.17 8.39 1.77 5.17 0.76 4.79 0.80
Minjiang 1 6.57 1.33 5.75 0.79 5.32 1.16 3.34 0.50 3.04 0.49
Yibin 2 6.69 1.57 5.62 0.78 5.01 1.08 3.20 0.46 2.82 0.45
Chongqing 1 12.19 2.87 10.76 1.52 10.72 2.40 6.99 1.03 6.62 1.08
Jialingjiang 8.34 1.43 7.18 0.97 6.75 1.44 4.27 0.64 3.94 0.63
Chongqing 2 7.06 1.48 5.94 0.85 5.53 1.23 3.47 0.51 3.08 0.53
Fuling 1 10.82 2.31 7.92 1.10 7.00 1.52 4.69 0.68 4.62 0.75
Wujiang 6.12 1.19 5.33 0.73 4.96 1.06 2.97 0.44 2.71 0.43
Fuling 2 8.57 1.65 7.12 0.96 6.51 1.39 4.13 0.60 4.11 0.68
Badong 5.34 1.07 4.60 0.66 4.58 0.99 2.87 0.41 2.59 0.41
Yichang 5.79 1.23 4.83 0.66 4.39 0.90 2.49 0.34 1.94 0.29
Yueyang 1 8.59 1.76 6.57 0.90 5.99 1.31 3.85 0.58 3.68 0.62
Yuanjiang 5.06 0.95 4.67 0.69 5.15 1.14 3.46 0.52 3.22 0.51
Xiangjiang 10.66 1.67 8.33 1.15 7.90 1.76 5.50 0.85 5.92 0.98
Yueyang 2 8.92 1.62 7.82 1.08 7.46 1.64 4.70 0.74 4.71 0.77
Wuhan 1 6.76 1.43 5.83 0.82 5.64 1.20 3.40 0.51 3.13 0.50
Hanjiang 7.81 1.56 7.00 0.98 6.85 1.43 4.12 0.58 3.63 0.59
Wuhan 2 7.11 1.45 5.99 0.81 5.62 1.19 3.53 0.54 3.21 0.51
Jiujiang 7.87 1.63 6.85 0.94 6.33 1.39 4.02 0.57 3.60 0.57
Ganjiang 7.29 0.78 6.59 1.00 7.42 1.72 5.25 0.83 5.31 0.91
Hukou 9.17 1.93 8.17 1.10 7.42 1.56 4.32 0.60 3.64 0.58
Nanjing 16.26 2.67 14.42 1.99 14.74 3.31 10.04 1.57 9.84 1.68
Changxing 11.13 1.99 9.39 1.28 8.75 1.93 5.60 0.86 5.35 0.89