Skip to main content

Table 4 Trace element composition of the sediments in the Yangtze River

From: Geochemistry of fine-grained sediments in the Yangtze River and the implications for provenance and chemical weathering in East Asia

Samples Cs Ba Hf Ta Pb Th U La Ce Pr Nd
Tuotuohe 33.48 344.12 9.39 0.51 35.21 9.74 2.28 25.49 50.90 5.67 21.05
Jinshajiang 3.34 431.12 29.43 1.23 26.73 12.66 5.65 39.62 81.95 9.32 34.89
Shigu 3.68 347.83 15.94 1.09 19.72 11.77 3.47 38.55 79.27 8.81 32.55
Panzhihua 1 4.85 464.53 12.16 1.51 27.73 7.19 3.31 37.22 78.54 8.86 33.84
Yalongjiang 4.38 1042.56 16.75 1.93 47.35 12.40 3.90 87.02 140.34 15.22 53.32
Panzhihua 2 4.92 427.76 15.61 1.74 24.87 8.12 3.59 41.38 88.21 10.11 39.01
Yibin 1 5.31 1178.82 21.96 1.73 86.48 8.39 4.57 48.82 100.45 11.07 41.76
Daduhe 2.34 456.18 23.50 2.47 55.73 19.67 10.19 56.79 107.09 12.74 46.46
Minjiang 1 4.65 505.81 11.29 1.29 23.61 10.85 2.83 39.77 80.14 9.20 34.42
Yibin 2 1.03 1074.33 9.07 1.36 60.83 10.32 4.35 39.23 81.41 9.02 34.34
Chongqing 1 4.68 358.44 32.02 2.38 21.65 22.49 7.15 73.90 131.94 16.42 63.03
Jialingjiang 4.96 756.74 25.71 1.36 23.50 16.10 3.43 56.35 105.34 12.82 46.24
Chongqing 2 1.07 800.32 22.42 1.29 44.14 10.31 4.23 45.95 95.25 9.71 36.57
Fuling 1 6.77 1119.80 24.71 2.00 81.77 24.38 6.36 68.01 135.52 15.11 57.24
Wujiang 6.31 566.85 6.87 1.40 36.06 10.05 3.38 35.28 79.81 8.45 31.71
Fuling 2 3.99 329.41 21.61 1.60 20.12 15.81 4.40 50.23 99.98 11.71 44.16
Badong 8.85 420.29 7.04 1.32 34.46 7.24 3.23 27.10 72.31 6.87 25.89
Yichang 1.15 455.99 7.95 0.96 47.99 8.72 4.09 34.53 76.50 7.86 29.80
Yueyang 1 7.11 569.57 14.62 1.62 50.25 17.72 4.65 51.09 107.43 11.85 45.67
Yuanjiang 5.48 512.91 14.43 1.36 28.29 8.50 3.19 31.46 64.23 7.30 27.01
Xiangjiang 24.61 831.80 33.05 2.55 189.50 37.43 10.37 65.80 136.58 14.90 56.00
Yueyang 2 5.77 396.93 22.10 2.01 44.79 19.15 5.26 56.45 113.87 12.55 47.87
Wuhan 1 5.01 383.33 10.30 1.64 46.70 10.44 2.97 41.03 84.44 9.54 35.35
Hanjiang 3.85 554.83 11.40 1.48 30.07 11.14 2.81 43.85 100.37 10.66 40.06
Wuhan 2 5.38 386.41 10.01 1.60 33.08 10.36 2.76 40.01 80.96 9.71 36.72
Jiujiang 4.85 367.64 14.18 1.60 36.52 12.61 3.61 45.72 93.33 10.89 40.93
Ganjiang 11.72 312.62 25.78 3.36 39.18 19.74 5.83 47.33 98.18 11.03 39.11
Hukou 7.17 595.00 11.86 1.26 73.31 9.72 4.38 50.30 126.50 12.16 47.06
Nanjing 3.90 373.04 82.84 3.39 56.16 31.31 12.05 103.11 202.50 23.37 87.56
Changxing 4.47 298.53 29.98 1.93 17.85 19.97 5.80 70.35 132.72 16.03 59.50